Obowiązek informacyjny RODO

Informujemy, iż w bazie danych , którą administruje PHU Fenix Sylwia Szymczak znajdują się Państwa dane, które zostały nam przekazane podczas naszej dotychczasowej współpracy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , PHU Fenix Sylwia Szymczak z siedzibą w Rembertów ul. Kościelna 10 05-555 Tarczyn, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

1. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w celu świadczenia przez nas usług tj.: przygotowania wyceny / oferty na potrzeby realizacji usługi oraz realizacji usługi (w tym wykonania marketingu posprzedażnego).

3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali w okresie obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez 5 lat w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę PHU Fenix.

5. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail:   biuro@phufenix.pl